Zhodujeme sa?

Vyskúšajte to.*
Šesť otázok. Šesť minút.

1

Čo pre Vás znamená medzinárodnosť?