Zhodujeme sa?

Vyskúšajte to.*
Šesť otázok. Šesť minút.

1

Počas Vašej praxe získate možnosť zúčastniť sa na medzinárodne obsadenom stretnutí. Čo si o tom myslíte?