Zhodujeme sa?

Vyskúšajte to.*
Šesť otázok. Šesť minút.

1

Viac ako desať výrobných závodov KAMAX po celom svete…čo to pre Vás znamená?