Jie (Abby) T., Zamestnankyňa zákazníckeho servisu

KAMAX je jedna veľká rodina.

Priezvisko
Jie (Abby) T.
Pozícia
Zamestnankyňa zákazníckeho servisu
Závod
Wujin/China
sk_Bei KAMAX seit
Február 2017