Dobré dôvody pre KAMAX

Prečo by ste sa mali rozhodnúť pre nás.

Ľudia

U nás odovzdávajú všetci s nadšením to najlepšie pre prvotriedne výsledky. Náruživo sa zasadzujeme o naše úlohy, vymieňame si nápady, vzájomne sa podporujeme a s potešením presviedčame našich zákazníkov. Naša spolupráca je ovplyvňovaná otvorenosťou, rešpektom a vzájomným ocenením.

V každom našom závode pracujú ľudia z rôznych kultúr. Táto vzájomnosť nás všetkých obohacuje nielen v rámci osobného vývoja, ale aj pri výsledkoch, ktoré spoločne dosahujeme.

Atraktivita medzinárodnej spoločnosti s vedúcim postavením na trhu

V automobilovom priemysle sme v oblasti techniky celosvetovo vedúcim výrobcom vysoko pevných spojovacích prvkov. Vytvárame štandardy v oblastiach inovácie, kvality a hospodárnosti. V rámci spoľahlivých a dlhodobých partnerstiev s našimi zákazníkmi spoločne vyvíjame individuálne riešenia pre komplexné požiadavky zamerané na budúcnosť, aktuálne pracujeme napríklad  na témach ľahkých konštrukcií a elektrickej mobility.

Istota stabilného rodinného podniku

Ako nezávislý rodinný podnik zabezpečujeme naše pracovné miesta prostredníctvom jasných cieľov rentability a solídnej politiky financovania. Dlhodobo sa zameriavame na vysokú hospodárnosť našej skupiny podnikov a na základe toho trvalo a profitujúco rastieme. Vďaka tomuto dlhodobému, strategickému plánovaniu pozeráme nielen na neustálu, viac ako 80-ročnú expanziu, ale predovšetkým na bezpečnú a nezávislú budúcnosť.

Jasné procesy a krátke komunikačné cesty

Spájame kvality koncernu s prehľadnými štruktúrami a so stredne veľkou podnikovou kultúrou:  naše hierarchie sú ploché. Rozhodujeme sa rýchlo a so zameraním na cieľ. Sme otvorení novému a staráme sa o výmenu – krížom cez všetky úrovne a štátne hranice. Každý je kontaktnou osobou pre každého, aj konatelia spoločnosti.

Ešte viac dobrých dôvodov, prečo by ste sa mali rozhodnúť pre nás:

Zamestnanci so skúsenosťami: Čo ponúkame

Absolventi: Čo ponúkame

Študenti: Čo ponúkame