Prítomnosť na veľtrhoch kariéry

Ako celosvetovo operujúci dodávateľ pre automobilový priemysel využívame vo všetkých krajinách, v ktorých sídlia závody našej spoločnosti, veľtrhy kariéry, aby sme presvedčili vysokokvalifikovaných študentov a získali ich pre KAMAX. KAMAX si pritom cielene vyberá univerzity. „Kladieme dôraz na vysokú kvalitu výskumu a vzdelávania. Dôležité okrem toho je, aby boli príslušné vysoké školy pre nás odborne vhodné,“ vysvetľuje Dr. Christoph Stritzke, manažér ľudských zdrojov spoločnosti KAMAX Holding. Napriek medzinárodnému smerovaniu podniku dbá KAMAX na to, aby bol zaručený regionálny vzťah prostredníctvom zapojenia vzdelávacích zariadení v blízkosti závodu. Na veľtrhoch kariéry samotných využívajú naši zamestnanci šancu poskytnúť študentom aktuálny a autentický pohľad do podniku. Príkladom toho je Dr. Wolfgang Scheiding, Chief Market Officer skupiny KAMAX, ktorý sa pre pódiové diskusie neustále rád vracia na pôdu svojej vlastnej univerzity. Ale nielen absolventi univerzít sa vracajú späť do svojich vysokých škôl, aj praktikanti KAMAX rovnocenne referujú študentom, aké šance majú v spoločnosti KAMAX.