Elena E., Operational Excellence Manager

Panuje tu veľká vzájomná dôvera.

Priezvisko
Elena E.
Pozícia
Operational Excellence Manager
Závod
sk_Museros/Spanien
sk_Bei KAMAX seit
Jún 2011