Tomáš H., VP IE KAMAX Group

Spoločnosť KAMAX sa vyvíja dynamicky a predsa ostáva rodinným podnikom.

Priezvisko
Tomáš H.
Pozícia
VP IE KAMAX Group
Závod
Turnov/Česko 
sk_Bei KAMAX seit
Február 2003