Nexineer digitalizuje skupinu KAMAX

Digitalizácia našich procesov je pre nás v posledných rokoch čoraz dôležitejšia. So založením spoločnosti nexineer digital GmbH urobila skupina KAMAX ďalší veľký krok v našej digitálnej transformácii. Cieľom našej novej pobočky je zjednodušiť a vylepšiť každodenné podnikanie našich zamestnancov vo všetkých pobočkách spoločnosti KAMAX po celom svete prostredníctvom moderných inovatívnych riešení.

Nová spoločnosť už začala realizovať prvé úspešné projekty: Prvýkrát sme do jedného z našich vozidiel nainštalovali mobilnú 3D tlačiareň, čo nám umožňuje zostrojiť prototypy na ceste, aby sa overil dizajn. Po krátkom čakaní môžu naši zákazníci teraz držať v rukách obrázok požadovaného produktu – čerstvo vytlačený v kufri našich automobilov. Prvé testy aplikácie na kontrolu našej výroby boli navyše úspešné, takže si čoskoro budeme môcť uľahčiť prácu. Nová spoločnosť bude ďalej investovať do nových digitálnych produktov, služieb a obchodných modelov pre našich koncových zákazníkov.

Názov nexineer označuje výrazy „connexion - spojenie“, „pioneer - priekopník“ a „engineer - inžinier“ – termíny, ktoré sú symbolizované v našich výrobkoch a obrazne znamenajú spojenie našich súčasných a budúcich firiem. Viac informácie nájdete na: https://www.nexineer.io/