Operational Excellence  

Excelentná výroba v spoločnosti KAMAX po celom svete

Spokojnosť zákazníkov vďaka globálnej spolupráci a kontinuálnemu zlepšovaniu 

Operational Excellence v KAMAX (alebo krátko OPEX@KX) je našim systémom manažmentu výroby. Tento popisuje nielen vynikajúcu výrobu v závodoch KAMAX a pre všetky závody KAMAX po celom svete, ale aj cestu kontinuálneho zlepšovania. Ako navigácia a orientačná pomôcka sa spokojnosť zákazníkov, naše vlastné ciele a systematický proces zlepšovania navzájom spájajú prostredníctvom dvanástich princípov pre vynikajúcu výrobu. 

Týchto dvanásť princípov určuje smer, ponecháva pritom priestor pre úpravy vo výrobe a úpravy špecifické pre krajinu. Zahrnutie zamestnancov do vytvárania procesov je podstatnou súčasťou OPEX@KX. Každý zamestnanec tak prispieva k zlepšeniu systému a aktívne vytvára budúcnosť spoločnosti KAMAX.

Učiť sa navzájom a od iných

Spojovací článok medzi závodmi je OPEX-Scan. Pod heslom "Etalón v dnešnej dobe je štandardom zajtrajška" sa môžu všetky závody navzájom učiť prostredníctvom OPEX-Scan, pretože stav a procesy ostatných závodov sú neustále transparentne zobrazované pre všetkých. Mimoriadna pozornosť sa zameriava na aktívnu výmenu vedomostí medzi zamestnancami rôznych závodov, aby sa týmto spôsobom vzájomne učili na silných stránkach iných. 

Dvanásť princípov OPEX@KX

 • Safety First 
  Bezpečnosť na prvom mieste: zabraňovať nehodám 
 • S M A R T Targets 
  Jasne definované ciele: stanovovať jednoznačné ciele 
 • Information Flow 
  Tok informácií: byť neustále informovaný
 • Go and See 
  Prítomnosť vedúcich síl: byť osobne k dispozícii ako kontaktná osoba 
 • Value/Waste Thinking 
  Myslenie na tvorbu hodnôt a na rozhadzovačnosť: rozpoznávať osožné a zabraňovať nepotrebnému 
 • Synchronized Flow Production 
  Synchronizovaná plynulá výroba: zabraňovať nadbytočnej výrobe 
 • Best-in-Class Technology 
  Prvotriedna technológia: používať iba najlepšie stroje a nástroje 
 • Systematic Problem Solving 
  Systematické riešenie problémov: analyzovať a vyvodiť opatrenia 
 • Transparency and Trust 
  Transparentnosť a dôvera: vzájomné otvorené a rešpektujúce zaobchádzanie 
 • Qualification and Active Knowledge Sharing 
  Kvalifikácia a aktívna výmena vedomostí: učiť sa navzájom a od iných 
 • Support Personal Growth 
  Podpora osobného rastu: individuálne sa ďalej rozvíjať 
 • Clear Roles and Responsibilities
  Jasné úlohy a zodpovednosti: transparentne stvárňovať štruktúry